Dokumenty HAL

Sztab HAL 2023:
– hm. Jakub Wolski – Szef Sztabu (kompletowanie dokumentów)
– phm. Kamil Waśniewski (preliminarz i faktury VAT)
– hm. Tomasz Zawodny (program)
– pwd. Sylwester Turek (program)

Dokumenty dotyczące Harcerskiej Akcji Letniej 2023 należy wysyłać mailem na adres:
wypoczynek@wroclaw.zhp.pl

Harmonogram Harcerskiej Akcji Leniej 2023 Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej:
PDF

Aktualności dotyczące HALiZ znajdują się na Intranecie ZHP (dostęp dla członków organizacji):
LINK

Odpowiedzi na pytania i poradnictwo dotyczące HALiZ (dostęp dla członków organizacji):
LINK

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 332/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (dostęp dla członków organizacji):
LINK

Procedura zatwierdzania i rozliczania form wypoczynku HALiZ oraz zgłaszania i rozliczania baz obozowych w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP (dostęp dla członków organizacji):
LINK

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 r.:
PDF

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – aktualizacja i aneks COVID-19:
INSTRUKCJA
ANEKS

Zaświadczenie Krajowy Rejestr Karny:
DOC

Formularz Krajowy Rejestr Karny:
PDF

Upoważnienie do odbioru Krajowy Rejestr Karny:
DOC

Umowa wolontariacka + zakres obowiązków: komendant, kwatermistrz, wychowawca:
DOC

Wykaz uprawnień Kadry:
DOC

Formularz zapytania masowego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym:
XLS

Lista z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminami obozowymi:
DOC

Dziennik zajęć wychowawcy MEN:
PDF

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku MEN (obowiązujący wzór):
DOC

Oświadczenie o czasowym odbiorze dziecka:
DOC

Oświadczenie o stałym odbiorze dziecka:
DOC

Upoważnienie do odbioru dziecka:
DOC