Dokumenty HAL

Harmonogram HAL 2018 Hufca ZHP Wrocław
Pobierz: PDF

Instrukcja HALiZ
Pobierz: DOC

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej
Pobierz:  DOC

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie i prowadzenie formy wypoczynku HAL (załącznik nr 03 do procedur HAL ChD)
Pobierz: DOC

Wzór pełnomocnictwa dla komendanta i kwatermistrza formy wypoczynku HAL wraz z oświadczeniem o przejęciu odpowiedzialności materialnej (załącznik nr 02 do procedur HAL ChD)
Pobierz: DOC

Oświadczenie o uregulowaniu/nie uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych organizowanej formy wypoczynku HAL (załącznik nr 04 do procedur HAL ChD)
Pobierz: DOC

Procedura zatwierdzania i rozliczania form wypoczynku HAL 2018 w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Pobierz: DOC

Umowa na usługę przewozu osób
Pobierz: DOC

Umowa wolontariacka i zakres obowiązków Komendant
Pobierz: DOC

Umowa wolontariacka i zakres obowiązków Kwatermistrz
Pobierz: DOC

Umowa wolontariacka i zakres obowiązków Wychowawca
Pobierz: DOC

Zaświadczenie Krajowy rejestr Karny
Pobierz: DOC

Formularz Krajowy Rejestr Karny
Pobierz: PDF

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Pobierz: DOC

Załącznik nr 1 Warunki uczestnictwa
Pobierz: DOC

Załącznik nr 2 Raport przedobozowy
Pobierz: DOC

Załącznik nr 3 Książka komendanta formy HALiZ
Pobierz: DOC

Załącznik nr 4 Raport poobozowy
Pobierz: DOC

Załącznik nr 5 Protokół przekazania sprzętu
Pobierz: DOC

Załącznik nr 6 Książka finansowa formy HALiZ – wersja uproszczona
Pobierz: XLS

Załącznik nr 7 Książka finansowa formy HALiZ
Pobierz: XLS

Załącznik nr 8 Lista wpłat uczestników
Pobierz: DOC

Załącznik nr 8 Lista wpłat uczestników
Pobierz: XLS

Załącznik nr 9 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika
Pobierz: DOC

Załącznik nr 10 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika
Pobierz: DOC

Załącznik nr 11 Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek
Pobierz: DOC

Załącznik nr 12 Porozumienie w sprawie organizacji formy HALiZ
Pobierz: DOC

Załącznik nr 13 Porozumienie w sprawie wynajmu bazy
Pobierz: DOC

Załącznik nr 14 Umowa najmu pojazdu
Pobierz: DOC

Załącznik nr 15 Umowa użyczenia
Pobierz: DOC

Załącznik nr 16 Ewidencja przebiegu pojazdu
Pobierz: DOC

Załącznik nr 16 Ewidencja przebiegu pojazdu
Pobierz: XLS