Dokumenty HAL

Sztab HAL 2020:
– phm. Jakub Wolski – Szef Sztabu (kompletowanie dokumentów)
– pwd. Kamil Waśniewski (preliminarz i faktury VAT)
– hm. Tomasz Zawodny (program)

Dokumenty dotyczące Harcerskiej Akcji Letniej 2020 należy wysyłać mailem na adres:
wypoczynek@wroclaw.zhp.pl

Wszystkie aktualności dotyczące HALiZ znajdują się na Intranecie ZHP (dostęp dla członków organizacji):
LINK

Odpowiedzi na pytania i poradnictwo dotyczące HALiZ (dostęp dla członków organizacji):
LINK

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 149/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej obowiązującej w trakcie akcji letniej 2020 wraz z załącznikami (dostęp dla członków organizacji):
LINK

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany załącznika numer 18 do Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej obowiązującej w trakcie akcji letniej 2020 (dostęp dla członków organizacji):
LINK

Procedura zatwierdzania i rozliczania form wypoczynku HALiZ oraz zgłaszania i rozliczania baz obozowych w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP (dostęp dla członków organizacji):
LINK

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży:
LINK

Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami – aktualizacja i aneks COVID-19:
INSTRUKCJA
ANEKS

Zaświadczenie Krajowy Rejestr Karny:
DOC

Formularz Krajowy Rejestr Karny:
PDF

Upoważnienie do odbioru Krajowy Rejestr Karny:
DOC

Umowa wolontariacka + zakres obowiązków: komendant, kwatermistrz, wychowawca:
DOC

Wykaz uprawnień Kadry:
DOC

Formularz zapytania masowego w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym:
XLS

Dziennik zajęć wychowawcy MEN:
PDF

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku MEN:
DOC