Dokumenty HAL

Sztab HAL 2019:
– phm. Jakub Wolski (kompletowanie dokumentów)
– pwd. Kamil Waśniewski (preliminarz)
– hm. Tomasz Zawodny (program)
– hm. Katarzyna Lenk (faktury VAT)

Wszystkie aktualności dotyczące HALiZ znajdują się na stronie:
https://zhp.pl/haliz/

Procedura zatwierdzania i rozliczania form wypoczynku HAL 2019 w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP:
http://dolnoslaska.zhp.pl/hal-i-haz-wypoczynek/

Harmonogram HAL 2019 Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej
Pobierz: PDF

Instrukcja HALiZ
Pobierz: DOC

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 53/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowe
Pobierz: DOC

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku MEN
Pobierz: DOC

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku MEN
Pobierz: PDF

Załącznik nr 1 Warunki uczestnictwa
Pobierz: DOC

Załącznik nr 2 Raport przedobozowy
Pobierz: XLS

Załącznik nr 3 Raport poobozowy
Pobierz: DOC

Załącznik nr 4 Protokół przekazania sprzętu
Pobierz: DOC

Załącznik nr 5 Lista wpłat uczestników
Pobierz: DOC

Załącznik nr 5 Lista wpłat uczestników
Pobierz: XLS

Załącznik nr 6 Książka finansowa formy HALiZ – wersja uproszczona
Pobierz: XLS

Załącznik nr 7 Książka finansowa formy HALiZ
Pobierz: XLS

Załącznik nr 8 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika
Pobierz: DOC

Załącznik nr 9 Załącznik do Karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika
Pobierz: DOC

Załącznik nr 10 Karta kwalifikacyjna niepełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek
Pobierz: DOC

Załącznik nr 11 Karta kwalifikacyjna pełnoletniego uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek
Pobierz: DOC

Załącznik nr 12 Porozumienie w sprawie organizacji formy HALiZ
Pobierz: DOC

Załącznik nr 13 Porozumienie w sprawie najmu bazy
Pobierz: DOC

Załącznik nr 14 Umowa najmu pojazdu
Pobierz: DOC

Załącznik nr 15 Umowa użyczenia
Pobierz: DOC

Załącznik nr 16 Ewidencja przebiegu pojazdu
Pobierz: DOC

Załącznik nr 16 Ewidencja przebiegu pojazdu
Pobierz: XLS

Zaświadczenie Krajowy Rejestr Karny
Pobierz: DOC

Formularz Krajowy Rejestr Karny
Pobierz: PDF

Upoważnienie do odbioru Krajowy Rejestr Karny
Pobierz: DOC

Umowa wolontariacka + zakres obowiązków komendant, kwatermistrz, wychowawca
Pobierz: DOC

Wykaz uprawnień Kadry
Pobierz: DOC

Lista Kadry z danymi podlegająca sprawdzeniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
Pobierz: DOC