Drużyna Reprezentacyjna Hufca

Drużyna Reprezentacyjna została powołana do reprezentowania Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej w uroczystościach państwowych i patriotycznych. Gdy jest taka potrzeba Drużyna Reprezentacyjna pomaga w organizacji w imprez i wydarzeń hufcowych, chorągwianych i ogólnopolskich takich jak rajdy, gry, biwaki i inne formy działalności harcerskiej. Ponadto organizujemy szkolenia z musztry dla harcerzy Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej.
Pierwsze wydarzeniem, w którym wzięła udział Drużyna Reprezentacyjna było Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2014 r. Wtedy w zaledwie kilka dni udało nam się zebrać pododdział i przygotować do wzięcia udziału w uroczystościach.

Drużyna Reprezentacyjna Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej tworzy elitę harcerzy należących do naszego Hufca. Wyróżnia nas nie tylko nienaganne umundurowanie i wzorowa znajomość musztry, lecz również zachowanie oparte na harcerskich wzorcach.

Członkami Drużyny Reprezentacyjnej mogą być harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy oraz starszyzna Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej.

Umundurowanie Drużyny Reprezentacyjnej: bluza mundurowa ZHP, czarne bojówki, czarne buty za kostkę (najlepiej skórzane buty wojskowe), czarny beret, chusta Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej, czarny pierścień ze srebrną lilijką.

  • Dowódca Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej: Jakub Jakuszkin
  • Zastępcy Dowódcy Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej: Natalia Garncarz, Oliwia Janocha

KONTAKT:
Zainteresowanych dołączeniem do Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej prosimy o kontakt pod adresem: jakub.jakuszkin@zhp.net.pl.