Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
phm. Bartosz Mońka
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizjnej
pwd. Kacper Porębski
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
pwd. Gabriela Stępień
Członek Komisji Rewizyjnej
hm. Jakub Wolski
Członek Komisji Rewizyjnej
pwd. Wojciech Wiśniewski