Uchwały

2021201920182017201620152012

Uchwała nr 7/2021/13 Komendy Hufca ZHP Wrocław z dnia 22.01.2021 r. w sprawie dofinansowania do kursów
Pobierz: PDF

Uchwała nr 6/2021/12 Komendy Hufca ZHP Wrocław z dnia 22.01.2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Hufca Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwała nr 5/2021/11 Komendy Hufca ZHP Wrocław z dnia 12.01.2021 r. w sprawie cennika Harcerskiej Bazy Obozowej Krzeczków
Pobierz: PDF

Uchwała nr 4/2021/10 Komendy Hufca ZHP Wrocław z dnia 12.01.2021 r. sprawie służby na Harcerskiej Bazie Obozowej Krzeczków
Pobierz: PDF

Uchwała nr 3/2021/9 Komendy Hufca ZHP Wrocław z dnia 12.01.2021 r. w sprawie określenia wysokości kosztów pośrednich związanych z organizacją HAL 2021
Pobierz: PDF

Uchwała nr 2/2021/8 Komendy Hufca ZHP Wrocław z dnia 12.01.2021 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Komendy Hufca ds. wsparcia oraz członkostwa w Komendzie Hufca ZHP Wrocław złożonej przez pwd. Ewelinę Piskorską.
Pobierz: PDF

Uchwała nr 1/2021/7 Komendy Hufca ZHP Wrocław z dnia 12.01.2021 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Hufca na 2021 rok
Pobierz: PDF

Uchwała nr 14/2019/30 z dn. 09.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Hufca ZHP Wrocław w latach 2015 – 2019
Pobierz: PDF

Uchwała nr 13/2019/29 z dn. 09.09.2019 r. w sprawie zwołania Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej
Pobierz: PDF

Uchwała nr 12/2019/28 z dn. 09.09.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Konstytucji
Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „Ślężanie” im. hm. Krystyny Weyde – Mejer
Pobierz: PDF

Uchwała nr 11/2019/27 z dn. 09.09.2019 r. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej na rok harcerski 2019/2020
Pobierz: PDF

Uchwała nr 10/2019/26 z dn. 05.06.2019 r. w sprawie służby na Harcerskiej Bazie Obozowej Krzeczków
Pobierz: PDF

Uchwała nr 9/2019/25 z dn. 05.06.2019 r. w sprawie dofinansowania 30-lecia powstania Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „Czarna 13”
Pobierz: PDF

Uchwała nr 8/2019/24 z dn. 05.06.2019 r. w sprawie dofinansowania do kursów
Pobierz: PDF

Decyzja nr 10/2019/16 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 25.05.2019 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na Hufcowe Zakończenie Roku Harcerskiego
Pobierz: PDF

Decyzja nr 9/2019/15 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 25.05.2019 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na 16-godzinny Kurs Pierwszej Pomocy
Pobierz: PDF

Decyzja nr 8/2019/14 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 25.05.2019 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na II Harcerskie Zawody Jeździeckie „EquiHarce”
Pobierz: PDF

Decyzja nr 7/2019/13 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 25.05.2019 r. w sprawie pokrycia kosztów udziału Reprezentacji Hufca w Zlocie Chorągwi Dolnośląskiej
Pobierz: PDF

Decyzja nr 6/2019/12 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 07.05.2019 r. w sprawie dofinansowania wyjazdu reprezentacji Hufca na „Wyprawę Pamięci – Monte Cassino 2019”
Pobierz: PDF

Uchwała nr 7/2019/23 z dn. 09.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Hufca na 2019 rok
Pobierz: PDF

Uchwała nr 6/2019/22 z dn. 26.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zgłaszania i rozliczania zbiórek publicznych
Pobierz: PDF

Uchwała nr 5/2019/21 z dn. 26.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków i wycieczek
Pobierz: PDF

Decyzja nr 5/2019/11 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 20.03.2019 r. w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa w Zbiórce Komendantów Hufców oraz warsztatach dla hufcowych KSI
Pobierz: PDF

Decyzja nr 4/2019/10 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 10.03.2019 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na Zlot Akademików „Polikulturalnie”
Pobierz: PDF

Decyzja nr 3/2019/9 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 27.02.2019 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy
Pobierz: PDF

Uchwała nr 4/2019/20 z dn. 18.02.2019 r. w sprawie obchodów 80. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła
Pobierz: PDF

Uchwała nr 3/2019/19 z dn. 18.02.2019 r. w sprawie zwolnienia środowisk Hufca ZHP Wrocław organizujących formy wypoczynku w ramach HAL 2019 na HBO Krzeczków z kosztów pośrednich
Pobierz: PDF

Decyzja nr 2/2019/8 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 23.01.2019 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na grę z okazji Dnia Myśli Braterskiej
Pobierz: PDF

Decyzja nr 1/2019/7 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 16.01.2019 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej „Bumerang”
Pobierz: PDF

Uchwała nr 2/2019/18 z dn. 02.01.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i trybu pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej
Pobierz: PDF

Uchwała nr 1/2019/17 z dn. 02.01.2019 r. w sprawie wyboru na funkcję Skarbnika Hufca ZHP Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwała nr 16/2018/16 z dn. 03.12.2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Nagrody im. Władka Zarembowicza”
Pobierz: PDF

Uchwała nr 15/2018/15 z dn. 03.12.2018 r. w sprawie przyjęcia „Planu pracy Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej na rok harcerski 2018/2019”
Pobierz: PDF
Plan pracy Hufca 2018/2019
Pobierz: PDF

Decyzja nr 6/2018/6 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 26.11.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i pieniężnych oraz pozostałych aktywów i pasywów Hufca ZHP Wrocław na dzień 31 grudnia 2018 r.
Pobierz: PDF

Decyzja nr 5/2018/5 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 05.11.2018 r. w sprawie zakupu kurtek softshell na potrzeby zaopatrzenia Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP Wrocław
Pobierz: PDF

Decyzja nr 4/2018/4 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 30.10.2018 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na I Harcerskie Zawody Jeździeckie „EquiHarce”
Pobierz: PDF

Decyzja nr 3/2018/3 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 17.10.2018 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Pobierz: PDF

Uchwała nr 12/2018/12 z dn. 20.08.2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwała nr 11/2018/11 z dn. 28.06.2018 r. w sprawie mianowania na funkcję Zastępcy Komendanta Hufca ZHP Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwała nr 10/2018/10 z dn. 01.06.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Hufca Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwała nr 9/2018/9 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie dofinansowania biwaku Namiestnictwa Zuchowego
Pobierz: PDF

Uchwała nr 8/2018/8 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie sfinansowania szkolenia „BHP w ZHP”
Pobierz: PDF

Uchwała nr 7/2018/7 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Zastępcy Komendanta Hufca ZHP Wrocław ds. Programu i Pracy z Kadrą oraz członkostwa w Komendzie Hufca ZHP Wrocław złożonej przez phm. Joannę Krzyżosiak
Pobierz: PDF

Uchwała nr 6/2018/6 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru plakietki Hufca
Pobierz: PDF
Uchwała nr 6/2018/6 załącznik – Wzór plakietki Hufca
Pobierz: PDF

Uchwała nr 5/2018/5 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie cennika Harcerskiej Bazy Obozowej Krzeczków
Pobierz: PDF

Uchwała nr 4/2018/4 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków i wycieczek
Pobierz: PDF
Uchwała nr 4/2018/4 załącznik – Zasady zatwierdzania i rozliczania biwaków i wycieczek
Pobierz: PDF
Uchwała nr 4/2018/4 załącznik 1 – Karta biwaku
Pobierz: PDF
Uchwała nr 4/2018/4 załącznik 2 – Plan finansowy wyjazdu
Pobierz: PDF
Uchwała nr 4/2018/4 załącznik 3 – Rozliczenie finansowe wyjazdu
Pobierz: PDF

Uchwała nr 3/2018/3 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca
Pobierz: PDF

Uchwała nr 2/2018/2 z dn. 07.02.2018 r. w sprawie w sprawie Regulaminu korzystania z pomieszczeń Hufca
Pobierz: PDF

Uchwała nr 1/2018/1 z dn. 07.02.2018 r. w sprawie Regulaminu pracy Komendy i Komendanta Hufca
Pobierz: PDF

Uchwała KH nr 01/2017 z dn. 02.01.2017 r. ws. zasad zaliczania służby instruktorskiej w Hufcu ZHP Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwala KH/02/2017
Pobierz: PDF

Uchwala KH/1/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/3/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/4/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/5/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/6/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/7/2016
Pobierz: PDF

Zał. do uchwały 6/2016 – Regulamin programu „Nasz Hufiec”
Pobierz: PDF

Sprostowanie
Pobierz: PDF

Uchwała nr 01/10/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie umorzenia zaliczek sprzed 1. stycznia 2012 r.
Pobierz: PDF

Uchwała nr 02/10/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie zaliczek pobranych przez członków obecnego Hufca Wrocław-Wschód
Pobierz: PDF

Uchwała nr 1/02/2015 Uchwała Komendantki i Skarbniczki w sprawie składek członkowskich
Pobierz: DOC

Uchwała nr 2/02/2015 Uchwała Komendantki i Skarbniczki w sprawie podniesienia kosztów pośrednich HAL 2015
Pobierz: DOC

Budżet hufca 2012
Pobierz: XLS

Uchwała nr 1/1/2012 w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2012
Pobierz: PDF