Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w poniedziałek 27 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w lokalu Komendy naszego Hufca. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem maila: ksi@wroclaw.zhp.pl