Zapraszamy drużynowych, komendantów szczepów oraz przewodniczących, szefów i członków zespołów hufcowych na pierwszą w tym roku kalendarzowym odprawę, która odbędzie się 7 lutego o godz. 18:30 w siedzibie Hufca.