Zapraszamy na posiedzenie KSI, które odbędzie się 13 stycznia 2023 roku o godzinie 18:00 w siedzibie Hufca.