Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHP 6/XLII Rady Naczelnej ZHP z dnia 16 listopada 2022 r. od 1.01.2023 roku składki członkowskie należy wpłacać na konto składkowe hufca: 52 1750 0012 0000 0000 4085 5858 w wysokości 48 zł za kwartał.
Wpłat należy dokonywać maksymalnie do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału, czyli:
  • za I kwartał do 20 stycznia
  • za II kwartał do 20 kwietnia
  • za III kwartał do 20 lipca
  • za IV kwartał do 20 października
W tytule przelewu należy podać:
składka członkowska_nazwa Szczepu _imię i nazwisko dziecka w przypadku szczepów
lub
składka członkowska_nazwa drużyny_imię i nazwisko dziecka w przypadku drużyn samodzielnych