W sobotę 12 października odbył się Zjazd Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej.
Zjazd jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego hufca.

W czasie Zjazdu podsumowano działalność Komendy Hufca mijającej kadencji.
Zjazd obradował zgodnie z ordynacją wyborczą ZHP pod czujnym okiem pełnomocnika Chorągwi Dolnośląskiej hm. Patryka Przykota.
Zjazd wybrał nowe władze:
Skład Komendy Hufca:
– Komendant Hufca
  hm. Kamil Domański HR
– Zastępca Komendanta Hufca
  pwd. Mateusz Wylęga HR
– Skarbnik Hufca
  pwd. Kamil Waśniewski HO
– Członek Komendy Hufca ds. Programu i pracy z kadrą
  phm. Dawid Brojak HO
– Członek Komendy Hufca ds. wsparcia
  pwd. Ewelina Piskorska HR


Na zjeździe zostały wręczone odznaki Chorągwi Dolnośląskiej „100 lat niepodległości ZHP” zaprojektowane przez hm. Marka Stochmiałka.

 

 

 

 

 

Na odznace znajdują się:
– Orzeł w koronie wzór 1918 r.
Po odzyskaniu niepodległości (w 1918 r.) próbowano wprowadzić wizerunek Orła bez korony. Ostatecznie w 1919 roku przyjęto wzór Orła nawiązujący do Orła sprzed rozbiorów.

– Honorowy Krzyż Harcerski z Czasów Walk o Niepodległość
Harcerska odznaka honorowa nadawana harcerzom-żołnierzom uczestnikom walk o odzyskanie niepodległości w 1918 r.

– Herb województwa dolnośląskiego
Herbem województwa dolnośląskiego jest w polu złotym orzeł czarny z przepaską w kształcie półksiężyca z zaćwieczonym krzyżem. Herb wywodzi się bezpośrednio od historycznego herbu Śląska.

Została również wręczona odznaka dla upamiętnienia „80. rocznicy powołania Szarych Szeregów”.

Na odznace znajdują się:
– Lilijka Szarych Szeregów
Symbolizuje szeroko pojęty patriotyzm związany organizacją harcerzy ZHP  w okresie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej 1939–1945.
Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej w mieszkaniu Stanisława Borowieckiego, Szefa Głównej Kwatery Męskiej, przy ul. Noakowskiego 12.

Szare Szeregi współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej.

Podczas przerwy w obradach instruktorzy oraz harcerze z Drużyny Reprezentacyjnej Hufca przygotowywali chorągiewki do Akcji „Pamięć”.

Comments

comments

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here