Wzory pism

Papier Firmowy
Pobierz: DOC

Polisa ubezpieczenia NNW
Pobierz: PDF

Zasady zatwierdzania i rozliczenia biwaków i wyjazdów
Pobierz: PDF

Karta biwaku
Pobierz: DOC

Plan finansowy wyjazdu
Pobierz: DOC

Rozliczenie finansowe wyjazdu
Pobierz: DOC

Pismo o zwrot płatności
Pobierz: DOC

Deklaracja drużynowego
Pobierz: DOC

Zobowiązanie opiekuna drużyny
Pobierz: DOC

Deklaracja członkowska ZHP
Pobierz: DOC

Zgoda na przynależność do ZHP
Pobierz: DOC

Umowa wolontariacka – drużynowy
Pobierz: DOC

Zaświadczenie o członkostwie w ZHP
Pobierz: DOC

Wniosek o zaliczkę przelewową
Pobierz: XLS

Karta Ewidencyjna Instruktora
Pobierz: DOC