Uchwały

20182017201620152012

Uchwała nr 16/2018/16 z dn. 03.12.2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Nagrody im. Władka Zarembowicza”
Pobierz: PDF

Uchwała nr 15/2018/15 z dn. 03.12.2018 r. w sprawie przyjęcia „Planu pracy Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej na rok harcerski 2018/2019”
Pobierz: PDF
Plan pracy Hufca 2018/2019
Pobierz: PDF

Decyzja nr 3/2018/3 Komendanta i Skarbnika Hufca ZHP Wrocław z dn. 17.10.2018 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
Pobierz: PDF

Uchwała nr 12/2018/12 z dn. 20.08.2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwała nr 11/2018/11 z dn. 28.06.2018 r. w sprawie mianowania na funkcję Zastępcy Komendanta Hufca ZHP Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwała nr 10/2018/10 z dn. 01.06.2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komendy Hufca Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwała nr 9/2018/9 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie dofinansowania biwaku Namiestnictwa Zuchowego
Pobierz: PDF

Uchwała nr 8/2018/8 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie sfinansowania szkolenia „BHP w ZHP”
Pobierz: PDF

Uchwała nr 7/2018/7 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Zastępcy Komendanta Hufca ZHP Wrocław ds. Programu i Pracy z Kadrą oraz członkostwa w Komendzie Hufca ZHP Wrocław złożonej przez phm. Joannę Krzyżosiak
Pobierz: PDF

Uchwała nr 6/2018/6 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie zatwierdzenia nowego wzoru plakietki Hufca
Pobierz: PDF
Uchwała nr 6/2018/6 załącznik – Wzór plakietki Hufca
Pobierz: PDF

Uchwała nr 5/2018/5 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie cennika Harcerskiej Bazy Obozowej Krzeczków
Pobierz: PDF

Uchwała nr 4/2018/4 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków i wycieczek
Pobierz: PDF
Uchwała nr 4/2018/4 załącznik – Zasady zatwierdzania i rozliczania biwaków i wycieczek
Pobierz: PDF
Uchwała nr 4/2018/4 załącznik 1 – Karta biwaku
Pobierz: PDF
Uchwała nr 4/2018/4 załącznik 2 – Plan finansowy wyjazdu
Pobierz: PDF
Uchwała nr 4/2018/4 załącznik 3 – Rozliczenie finansowe wyjazdu
Pobierz: PDF

Uchwała nr 3/2018/3 z dn. 08.05.2018 r. w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca
Pobierz: PDF

Uchwała nr 2/2018/2 z dn. 07.02.2018 r. w sprawie w sprawie Regulaminu korzystania z pomieszczeń Hufca
Pobierz: PDF

Uchwała nr 1/2018/1 z dn. 07.02.2018 r. w sprawie Regulaminu pracy Komendy i Komendanta Hufca
Pobierz: PDF

Uchwała KH nr 01/2017 z dn. 02.01.2017 r. ws. zasad zaliczania służby instruktorskiej w Hufcu ZHP Wrocław
Pobierz: PDF

Uchwala KH/02/2017
Pobierz: PDF

Uchwala KH/1/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/3/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/4/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/5/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/6/2016
Pobierz: PDF

Uchwala KH/7/2016
Pobierz: PDF

Zał. do uchwały 6/2016 – Regulamin programu „Nasz Hufiec”
Pobierz: PDF

Sprostowanie
Pobierz: PDF

Uchwała nr 01/10/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie umorzenia zaliczek sprzed 1. stycznia 2012 r.
Pobierz: PDF

Uchwała nr 02/10/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie zaliczek pobranych przez członków obecnego Hufca Wrocław-Wschód
Pobierz: PDF

Uchwała nr 1/02/2015 Uchwała Komendantki i Skarbniczki w sprawie składek członkowskich
Pobierz: DOC

Uchwała nr 2/02/2015 Uchwała Komendantki i Skarbniczki w sprawie podniesienia kosztów pośrednich HAL 2015
Pobierz: DOC

Budżet hufca 2012
Pobierz: XLS

Uchwała nr 1/1/2012 w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok 2012
Pobierz: PDF