Inwentaryzacja

Zestawienie grup (zał. nr 1)
Pobierz: XLS

Arkusz spisu z natury (zał. nr 5)
Pobierz: XLS

Zestawienie stanu faktycznego i księgowego (zał. nr 6)
Pobierz: DOC

Protokół ws. nadwyżek (zał. nr 7)
Pobierz: DOC

Protokół ws. braków (zał. nr 8)
Pobierz: DOC

Oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie (zał. nr 11)
Pobierz: DOC