Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodniczący Komisji
hm. Tomasz Zawodny
Zastępca Przewodniczącego
hm. Jakub Wolski
Sekretarz
hm. Agnieszka Fortuna
Członkini
phm. Katarzyna Kurdziel

Najbliższe spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w siedzibie hufca dnia 13 czerwca 2022r. Dodatkowo ze względu na duże zainteresowanie zaplanowane jest kolejne czerwcowe posiedzenie KSI w dniu 27 czerwca 2022r.

Posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbywają się średnio raz w miesiącu w lokalu Komendy Hufca ZHP Wrocław lub w formie on-line (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). O terminie posiedzenia Komisja informuje z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

W wyjątkowych sytuacjach KSI może się zebrać w dodatkowym terminie oraz innym miejscu o czym decyduje Przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

Kontakt z Komisją: ksi@wroclaw.zhp.pl