Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodnicząca Komisji
hm. Aldona Bińkowska
Zastępca Przewodniczącej
hm. Katarzyna Lenk
Zastępca Przewodniczącej
hm. Marek Stochmiałek
Zastępca Przewodniczącej
hm. Jarosław Ziółkowski
Członek
hm. Andrzej Kosiek

Posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbywają się raz w miesiącu:
w trzeci poniedziałek miesiąca nieparzystego (tj. styczeń, marzec, maj, wrzesień, listopad) o godz. 18:30
w trzecią sobotę miesiąca parzystego (tj. luty, kwiecień, czerwiec, październik, grudzień) o godz. 8:00
w lokalu Komendy Hufca ZHP Wrocław.

Kontakt z Komisją: ksi@wroclaw.zhp.pl