Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodniczący Komisji
hm. Tomasz Zawodny
Zastępca Przewodniczącego
hm. Jakub Wolski
Sekretarz
hm. Agnieszka Fortuna
Członkini
phm. Katarzyna Kurdziel
Członkini
hm. Marta Bajrakowska-Syrek

Posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbywają się średnio raz w miesiącu w lokalu Komendy Hufca ZHP Wrocław lub w formie on-line (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams). O terminie posiedzenia Komisja informuje z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Najbliższe posiedzenie KSI odbędzie się we wtorek 5 września 2023 r. o godzinie 18:00 w lokalu Komendy naszego Hufca.

W wyjątkowych sytuacjach KSI może się zebrać w dodatkowym terminie oraz innym miejscu o czym decyduje Przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

Kontakt z Komisją: ksi@wroclaw.zhp.pl