Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodniczący Komisji
hm. Tomasz Zawodny
Zastępca Przewodniczącego
phm. Jakub Wolski
Sekretarz
hm. Agnieszka Fortuna

Posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbywają się średnio raz w miesiącu w lokalu Komendy Hufca ZHP Wrocław lub w formie on-line (za pomocą aplikacji Microsoft Teams). O terminie posiedzenia Komisja informuje z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 26.06.2021.

W wyjątkowych sytuacjach KSI może się zebrać w innym terminie i miejscu, o czym decyduje Przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

Kontakt z Komisją: ksi@wroclaw.zhp.pl