Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodnicząca Komisji
hm. Aldona Bińkowska
Zastępca Przewodniczącej
hm. Katarzyna Lenk
Zastępca Przewodniczącej
hm. Marek Stochmiałek
Zastępca Przewodniczącej
hm. Jarosław Ziółkowski

Posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbywają się raz na dwa miesiące:
w trzeci poniedziałek miesiąca parzystego (tj. luty, kwiecień, czerwiec, październik, grudzień) o godz. 18:30 w lokalu Komendy Hufca ZHP Wrocław.

W wyjątkowych sytuacjach KSI może się zebrać w innym terminie i miejscu, o czym decyduje Przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

Kontakt z Komisją: ksi@wroclaw.zhp.pl