Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
phm. Bartosz Mońka HR
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizjnej
hm. Katarzyna Lenk
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
pwd. Sylwester Turek
Członek Komisji Rewizyjnej
phm. Dariusz Kalus