Komisja Rewizyjna Hufca

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
phm. Bartosz Mońka
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizjnej
hm. Katarzyna Lenk
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
phm. Agnieszka Surma
Członek Komisji Rewizyjnej
phm. Dariusz Kalus