Zespół Kadry Kształcącej

Szef Zespołu
phm. Dominika Dobrzańska (BOKK 817/2015)

Członkini
hm. Anna Binkowska (SOKK)

Członkini
phm. Olga Dudkiewicz

Członek
phm. Łukasz Dudkiewicz

Członek
pwd. Piotr Kryjom

Członek
pwd. Piotr Łopaciński

Członkini
pwd. Emilia Maliszak

Członek
phm. Tomasz Dobrzański (BOKK)

Członkini
pwd. Karolina Dukiel

Członkini
phm. Agnieszka Fortuna (BOKK 937/2016)

Współpracownicy:

phm. Maciej Gralak
Julia Jeleń

Kontakt: zkk@wroclaw.zhp.pl

Działania Zespołu:

  • organizacja i prowadzenie zajęć podczas kursów przewodnikowskich;
  • organizacja i prowadzenie zajęć podczas kursów drużynowych;
  • prowadzenie warsztatów w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk Hufca Wrocław (namiestnictw, szczepów, zespołów itp.);
  • promowanie przedsięwzięć o charakterze kształceniowym wśród kadry Hufca;
  • samokształcenie członków Zespołu.

Oferta kształceniowa:

  • warsztaty metodyczne dla drużynowych (metodyki czterech pionów, zasady działania drużyny/gromady, metoda harcerska w praktyce, problemy w pracy drużyny/gromady);
  • warsztaty umiejętności interpersonalnych (komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości);
  • warsztaty umiejętności liderskich (budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, motywowanie, zarządzanie przez cele, planowanie, budowanie autorytetu, delegowanie zadań);
  • warsztaty organizacji obozu (dokumentacja obozu/kolonii, planowanie pracy, zarządzanie finansami, bezpieczeństwo na placówce HAL/HAZ, przygotowanie do kontroli, lokalizacja);
  • warsztaty form wszelakich (koraliki, majsterka zuchowa, biżuteria, origami itp.).

Jeśli chcesz, abyśmy poprowadzili dla Twojego środowiska (namiestnictwa, zespołu, kadry szczepu itp.) warsztaty, napisz na adres Zespołu (zkk@wroclaw.zhp.pl) i zostaw telefon – skontaktujemy się z Tobą.

Zapraszamy na nasze formy szkoleniowe, a instruktorów doświadczonych w pracy z drużyną lub w innym zakresie harcerskiej służby – do współpracy i wzbogacenia naszej oferty szkoleniowej.