Namiestnictwo Zuchowe

a519f0d7aa78ae4bb41f4f01adb1083c

Pwd. Aleksandra Brzezicka
email: zuchy@wroclaw.zhp.pl
tel: +48 660 687 714

Spotkania namiestnictwa odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godzinie 18.00 w siedzibie Hufca

Spotkania odbywają się według kalendarza hufca