Szczepy i Związki Drużyn

Nazwa i numer jednostki Komendant
Harcerski Szczep Środowiskowy „Nysa” hm. Kosiek Andrzej
Wrocławski Szczep Harcerski „347″ phm. Wolski Jakub
Wrocławski Szczep Harcerski
„Ślężanie”
hm. Bajrakowska-Syrek
Marta
Wrocławski Szczep Harcerski „Czarna
13”
pwd. Kumór Marcin
5 Wrocławski Szczep Harcerski „Szaniec” im. Powstańców Warszawy hm. Domański Kamil
15 Wrocławski Szczep Harcerski „Krąg
Płomiennego Dębu”
hm. Fortuna Agnieszka

W celu aktualizacji/poprawy danych. Prosimy o kontakt wroclaw@zhp.pl