Kręgi i Kluby

Nazwa i numer drużyny Przewodniczący/
Przewodnicząca
Miejsce działania Termin spotkań Kontakt
Wrocławski Krąg Akademicki „Polifonia” pwd. Julia Ciesielska Siedziba Hufca Środa, 20:00 julia.ciesielska@zhp.net.pl
159 Wrocławska Poczta Harcerska phm. Zenon Doruch Siedziba Hufca Wg ustaleń zendor1@o2.pl

W celu aktualizacji/poprawy danych. Prosimy o kontakt wroclaw@zhp.pl