Kręgi i Kluby

Nazwa i numer drużyny Przewodniczący/
Przewodnicząca
Miejsce działania Termin spotkań Kontakt
Harcerski Krąg Instruktorski
„Bumerang”
hm. Ziołkowski Jarosław Siedziba Hufca Drugi Poniedziałek miesiąca
Wrocławski Krąg Akademicki  „Polifonia” pwd. Anna Słowik
Harcerska Grupa Ratownicza „Starówka” Kołodziej Monika

W celu aktualizacji/poprawy danych. Prosimy o kontakt wroclaw@zhp.pl