Kręgi i Kluby

Nazwa i numer drużyny Przewodniczący/Przewodnicząca, kontakt
Miejsce działania Termin spotkań
Krąg Instruktorów i Starszyzny „Concordia” przy WSH „Czarna 13” im. AK
phm. Kamil Waśniewski
kamil.wasniewski@zhp.net.pl
Według ustaleń Według ustaleń
Wrocławski Krąg Akademicki „Polifonia” Agata Kurowska
agata.kurowska@zhp.net.pl
Siedziba Hufca Środa 20:00
159 Wrocławska Poczta Harcerska phm. Zenon Doruch
zendor1@o2.pl
Siedziba Hufca Według ustaleń

W celu aktualizacji/poprawy danych prosimy o kontakt wroclaw@zhp.pl