Drużyny Wędrownicze

Nazwa i numer drużyny Drużynowa/
Drużynowy
Szczep Miejsce zbiórek Termin zbiórek Kontakt
347 Wrocławska Drużyna Wędrownicza „Watra” Damian Klimowicz WSH „347” Wrocław  Zgodnie z informacjami podanymi na grupie. +48 530 224 330, 347@zhp.net.pl
15 Wrocławska Drużyna Wędrownicza „Zielone Berety” phm. Bartosz Mońka Ślężanie Kozanowska 30 Poniedziałek bartosz.monka@zhp.net.pl
69 Wrocławska Drużyna Wędrownicza „Vis Verum” pwd. Marcin Kumór Czarna 13

W celu aktualizacji/poprawy danych. Prosimy o kontakt wroclaw@zhp.pl