Drużyny Wędrownicze

Nazwa i numer drużyny Drużynowa/
Drużynowy
Szczep Miejsce zbiórek Termin zbiórek Kontakt
347 Wrocławska Drużyna Wędrownicza „Watra” Damian Klimowicz WSH „347” ul. Wiejska 2/4 Zgodnie z informacjami podanymi na grupie. 347@zhp.net.pl
15 Wrocławska Drużyna Wędrownicza „Zielone Berety” phm. Bartosz Mońka ul. Kozanowska 30 Zajęcia w harcówce:
poniedziałek 19:00
Zajęcia poza harcówką: Poniedziałek 18:00
Zbiórki terenowe sobota od 12:00
bartosz.monka@zhp.net.pl
69 Wrocławska Drużyna Wędrownicza „Vis Verum” pwd. Marcin Kumór Czarna 13 ul. Popowicka 49a Środa 17:30 marcinkum@gmail.com
1 Wrocławska Drużyna Specjalnościowa „Czerwone Berety” pwd. Daria Karaś Nysa ul. Inżynierska 17 Niedziela 17:00 karasdaria@gmail.com

W celu aktualizacji/poprawy danych. Prosimy o kontakt wroclaw@zhp.pl