Drużyny Starszoharcerskie

Nazwa i numer drużyny Drużynowa/
Drużynowy
Szczep Miejsce zbiórek Termin zbiórek Kontakt
50 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Twierdza” pwd. Zuzanna Jaworska Czarna 13 ZS 20 Piątek 17:15 zuzanna.jaworska@zhp.net.pl
347 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Zielony Płomień” pwd. Mateusz Dybek WSH „347” SP 15 Piątek 17:00 347@zhp.net.pl
15.15 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Zadyma” Adam Fundament KPD Środa 17:30 15.15dsh.zadyma@gmail.com
108 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Czerwonych Beretów” Maciej Świderski Las Pilczycki Czwartki 17:00 adam-guszkowski@wp.pl 
110 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Łała Łiła” im. Alka Dawidowskiego Maja Syrek Ślężanie SP 78 Środa 17:40 majkazwrocka@gmail.com

W celu aktualizacji/poprawy danych. Prosimy o kontakt wroclaw@zhp.pl