Drużyny Starszoharcerskie

Nazwa i numer drużyny Drużynowa/
Drużynowy
Szczep Miejsce zbiórek Termin zbiórek Kontakt
50 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Twierdza” phm. Katarzyna Boćkowska Czarna 13 GIM nr 18 Czwartek godz. 17:30 +48 697 840 717, katarzyna.bockowska@zhp.net.pl
347 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Zielony Płomień” Mateusz Dybek WSH „347” GIM nr 40 Piątek
godz. 17:00
+48 794 689 719, 347@zhp.net.pl
15.15 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Zadyma” Kamila Paterek KPD SP nr 75 Środa godz. 17:30
108 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Czerwonych Beretów” Adam Guszkowski Las Pilczycki Czwartki godz. 17:00 +48 506 371 386,
adam-guszkowski@wp.pl, 108wds.pl facebook.com/108wds
56 Wrocławska Drużyna Harcerzy Starszych i Wędrowników „Kamienie” hm. Kamil Domański Szaniec
1 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Czerwone Berety” Katarzyna Rakowska Nysa
110 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska HO Alicja Karamańska Ślężanie ala.kara@wp.pl

W celu aktualizacji/poprawy danych. Prosimy o kontakt wroclaw@zhp.pl