Drużyny Starszoharcerskie

Nazwa i numer drużyny Drużynowa/
Drużynowy
Szczep Miejsce zbiórek Termin zbiórek Kontakt
50 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Twierdza” im. Polski Walczącej pwd. Zuzanna Jaworska Czarna 13 Popowicka 49 Czwartek 17:00 zuzanna.jaworska@zhp.net.pl
347 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Zielony Płomień” Michał Dąsal WSH „347” SP 15 Piątek 17:00 347@zhp.net.pl
15.15 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Zadyma” Adam Fundament KPD ZS 21 Środa 17:30 15.15dsh.zadyma@gmail.com
108 Wrocławska Drużyna Starszoharcerska „Czerwonych Beretów” Maciej Świderski Las Pilczycki Czwartki 17:00 maciej.swiderski@zhp.net.pl
47 Drużyna Starszoharcerska „Scintillam” Krystian Pawłowski Szwedzka 11 Piątek 17:00 krystian.pawlowski@zhp.net.pl

W celu aktualizacji/poprawy danych. Prosimy o kontakt wroclaw@zhp.pl