1 procent

Wesprzyj nas swoim jednym procentem!  Związek Harcerstwa Polskiego to największa organizacja wychowawcza w Polsce, mająca na celu kształtowanie postaw i charakterów dzieci i młodzieży. Rozwijamy na wszystkich szczeblach harcerskiej struktury idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim. Kształcimy instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch. Pomagamy rozwijać harcerskie specjalności, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody.

ZAINWESTUJ 1% PODATKU W ROZWÓJ MŁODYCH LUDZI.

Zobacz ulotkę!