Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się we wtorek 29 listopada 2022 r. w formie stacjonarnej w lokalu Komendy naszego Hufca. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem maila: ksi@wroclaw.zhp.pl.