Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w poniedziałek 26 września 2022 r. w formie stacjonarnej w lokalu Komendy naszego Hufca. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem maila: ksi@wroclaw.zhp.pl.

Jednocześnie informujemy, że drugie w tym roku posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się w poniedziałek 10 października 2022 r. w formie stacjonarnej, również w lokalu Komendy naszego Hufca.

Prosimy o wskazanie w treści maila terminu posiedzenia, którego ona dotyczy.