Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w poniedziałek 13 czerwca 2022 r. w formie stacjonarnej w lokalu Komendy naszego Hufca. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem maila: ksi@wroclaw.zhp.pl.

W związku z dużym zainteresowaniem zaplanowano również drugie posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich, które odbędzie się w poniedziałek 27.06.2022 r., w formie stacjonarnej w lokalu Komendy naszego Hufca.

Prosimy o wskazanie w treści maila terminu posiedzenia, którego ona dotyczy.