Komenda Hufca Wrocław informuję, że Uchwała nr 3/2022/20 z dnia 12.04.2022 r. zwołała Zjazd Nadzwyczajny Hufca, który odbędzie się 16.05.2022 r. we Wrocławiu. Zjazd będzie obradował w sprawie:

  • wyboru delegata na Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
  • przyjęcia Strategii Rozwoju Hufca,
  • zmian w składzie Komendy Hufca.

Rozkaz Komendanta Hufca oraz Uchwała KH w tej sprawie są dostępne na platformie Sharepoint Związku Harcerstwa Polskiego.

hm. Kamil Domański HR
Komendant Hufca