Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się w środę 26 stycznia 2022 roku. Dokładna godzina (godziny popołudniowo-wieczorne) oraz forma spotkania (stacjonarna, zdalna lub hybrydowa) będą uzależnione od ilości wniosków oraz sytuacji sanitarno-epidemicznej i zostaną podane w późniejszym terminie. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem maila: ksi@wroclaw.zhp.pl