Z przykrością informujemy, że dnia 13 sierpnia 2021 roku, w wieku 91 lat, odszedł na Wieczną Wartę Druh harcmistrz Andrzej Borodzik, Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2005-2007, współtwórca i pierwszy Dyrektor Muzeum Harcerstwa. Druh Przewodniczący był związany z harcerstwem od 1942 roku. W Szarych Szeregach nosił pseudonim „Maks”, był drużynowym otwockich „Zawiszaków”. Po II wojnie światowej był drużynowym 10 Lotniczej Drużyny Harcerskiej w Pułtusku, członkiem Komendy Hufca Pułtusk, a następnie jego komendantem. Druh harcmistrz Andrzej Borodzik współorganizował również Ruch Senioracki oraz Krajową Radę Kręgu Seniorów i Starszyzny.

Rozkazem specjalnym Naczelnika ZHP nr L.S. 1/2021 zarządzono:

  • żałobę w ZHP, obowiązującą od dzisiaj do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • zalecenie aby sztandary harcerskie okryć kirem, a na Krzyże Harcerskie nałożyć czarne opaski.

 

Comments

comments