Komenda Hufca ZHP Wrocław informuję, że ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych zuchów i harcerzy Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego podjęła decyzja o zawieszeniu organizacji zbiórek i innych innych spotkań harcerskich.

Zawieszenie działalności obowiązuję od dzisiaj tj. 11.03 do 31.03.2020 r.

Informacja ws. COVID-19: Organizacja zbiórek i spotkań harcerskich zawieszona do 31 marca