ZHP Chorągiew Dolnośląska przy współpracy Hufca Wrocław przystąpiła do realizacji zadania publicznego „Świąteczne spotkanie pokoleń – harcerze kombatantom” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 21 100,00 zł zgodnie z umową nr 212/2018/3300013072/614.

Projekt ma na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży zrzeszonym w naszej organizacji spotkania ze świadkami historii Polski. W ramach projektu przy współpracy z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie i okolicach miasta Wrocławia chcemy zorganizować świąteczne spotkanie wigilijne, podczas którego stworzymy i wzmocnimy więzi międzypokoleniowe. Elementami integrującym uczestników spotkania wigilijnego będzie aktywizacja kombatantów oraz harcerzy poprzez wspólne śpiewanie kolęd, udział w tematycznych warsztatach plastycznych i świątecznym, występie artystycznym. Tym działaniem chcemy w praktyce zastosować ideę naszej organizacji, którą jest wychowanie młodego pokolenia m.in. na wrażliwych ludzi i świadomych obywateli. Taka postawa ma szczególne znaczenie w stuletnią rocznicę odzyskania niepodległości. Poprzez realizację tego zadania chcemy w szczególny sposób podziękować kombatantom za ich postawę i służbę oraz zwrócić na to uwagę naszym harcerzom. Naszym moralnym obowiązkiem jest troszczenie się o osoby walczące o wolność naszego kraju i dbanie o to, aby nie czuli się w tym świątecznym czasie samotni i zapomniani.

Głównym miejscem realizacji zadania pn. „Świąteczne spotkanie pokoleń – harcerze kombatantom” będzie siedziba Komendy Hufca Wrocław im. Polonii Wrocławskiej znajdująca się w centrum Wrocławia, a posiadająca dużą sale konferencyjną. Na miejsce spotkania kombatanci zostaną przetransportowani z pomocą harcerzy i instruktorów naszego hufca, którzy udostępnią swoje samochody prywatne.