W związku ze zmianą operatora banku podajemy do wiadomości nowe numery kont oraz ich przeznaczenie. Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na nowe konta.

Nowe numery kont:
Konto HUFIEC: 08 1750 0012 0000 0000 4085 5777
Konto SKŁADKI: 52 1750 0012 0000 0000 4085 5858
Konto HBO KRZECZKÓW: 58 1750 0012 0000 0000 4085 5847