Drużyna Reprezentacyjna Hufca i 347 Wrocławska Drużyna Harcerek i Harcerzy Leśnych „Płomienie” z Wrocławski Szczep Harcerski „347” w dniu 8 maja 2018 r. reprezentowała Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej i Chorągiew Dolnośląską ZHP na uroczystościach Narodowego Dnia Zwycięstwa przy Górce Żołnierza. Serdecznie dziękujemy obecnym osobom.