14 kwietnia 2018 roku delegacja Drużyny Reprezentacyjnej naszego Hufca wybrała się do Częstochowy na coroczne uroczystości związane z bohaterkami z niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Na miejsce przybyliśmy nieco wcześniej, co pozwoliło nam trochę się rozejrzeć po mieście. Finalnie dotarliśmy na Jasną Górę, gdzie o godzinie 11 odbyła się msza św. przed Cudownym Obrazem w intencji więźniarek KL Ravensbrück. Został tam wystawiony sztandar naszego Hufca wraz ze sztandarem konspiracyjnej drużyny harcerskiej „Mury” działającej w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Zaraz po mszy uczestniczyliśmy w poruszającej drodze krzyżowej napisanej przez Katarzynę Mateję- jedną z Więźniarek, a odczytaną przez jej córkę, Panią Marię Lorens, nadal asystując pocztem sztandarowym. Następnie wzięliśmy udział w zjeździe Stowarzyszenia Rodzina Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie mogliśmy posłuchać o działalności stowarzyszenia, a więc o pielęgnowaniu pamięci o Więźniarkach. Podczas tego spotkania mieliśmy możliwość posłuchania prelekcji dr Wandy Półtawskiej. Z wyjazdu wróciliśmy pełni refleksji i nadal uśmiechnięci, jednak trochę odmienieni. Mieliśmy zaszczyt spotkać Bohaterki, które w czasie wojny za patriotyczną postawę trafiły do KL Ravensbrück. Mimo nieludzkich warunków nie poddały się. W obozie założyły Tajną Drużynę Starszych Harcerek „Mury”. Pomagały sobie nawzajem dzieląc się jedyną kromką chleba. Poprzez tajne nauczanie dbały o podtrzymanie Polskiej kultury i tradycji. Dziś są to starsze, schorowane kobiety, lecz mimo tego co przeszły obdarowały nas szczerym uśmiechem i pogodą ducha.