Przypominamy o zbliżającej się zbiórce wyborczej delegatów na zjazd ZHP, która odbędzie się 25 września 2017 o godzinie 18:30 w HOW „Rancho” [ Na Grobli 49, Wrocław] Prosimy o upewnienie się czy wszyscy chcący wziąć udział w zbiórce wyborczej i uprawnieni do głosowania znajdują się na odpowiedniej liście w rozkazie L20/2017.
Znany jest również termin w którym odbędzie się nadzwyczajny zjazd wyborczy hufca w trakcie którego wybierać będziemy nową komendę hufca. Odbędzie się on w ramach zjazdu sprawozdawczego w terminie 13 października 2017r. o godzinie 17:30.
Podstawą do czynnego prawa wyborczego jest posiadanie opłaconych składek członkowskich, instruktorzy bez opłaconych składek nie będą mogli wziąć udziału w głosowaniu na październikowym zjeździe wyborczym.

Comments

comments