Zaliczenie służby instruktorskiej

phm. Jakub Wolski
Przez phm. Jakub Wolski Wrzesień 15, 2017 09:02 Updated

W związku z nadchodzącym zaliczeniem służby instruktorskiej za rok harcerski 2016/2017 przypominamy o konieczności złożenia odpowiedniego pisma, umożliwiającego zaliczenie osobie niepełniącej funkcji instruktorskiej (mianowanej rozkazem komendanta hufca) służby za ten rok.

Komentarze