Szkolenia z musztry! Uroczystości 11.11!

phm. Jakub Wolski
Przez phm. Jakub Wolski Październik 10, 2017 06:09 Updated

Druhny i Druhowie!
W dniu 11.11 podczas państwowych uroczystości po raz pierwszy  Drużyna Reprezentacyjna naszego Hufca wystawi pododdział ze sztandarem Hufiec ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej. Zachęcamy do pełnienia tej zaszczytnej służby harcerzy starszych i wędrowników. Na tą okoliczność organizujemy cykl szkoleń z musztry. Pierwsze otwarte szkolenie odbędzie się w niedzielę 15.10 o godzinie 13:00 na Placu Wolności (obok Narodowego Forum Muzyki). Serdecznie zapraszamy, godna reprezentacja naszego Hufca na uroczystościach państwowych leży w naszym wspólnym interesie.

Komentarze