Wróć

Zespół Kadry Kształcącej

logo_zarzewie

Zespół Kadry Kształcącej „Zarzewie” działa od grudnia 2010 roku. Tworzą go wysoko zmotywowani do pracy kształceniowej instruktorzy, którzy są otwarci na potrzeby naszego środowiska.

Misja
Naszym głównym celem jest wspieranie i motywowanie kadry Hufca w zakresie pełnionych funkcji oraz do pracy nad sobą. Chcemy, aby nasze przedsięwzięcia były prawdziwym zarzewiem motywacji kadry instruktorskiej do działania na rzecz środowisk naszego hufca. Stanowimy wsparcie dla drużynowych, szczepowych, namiestników oraz pozostałej kadry Hufca poprzez organizowanie form kształceniowych (również dedykowanych danemu środowisku).

Aktualny skład zespołu:
phm. Dominika Dobrzańska (BOKK 817/2015)- Szef Zespołu
hm. Anna Binkowska (SOKK)
phm. Olga Dudkiewicz
phm. Łukasz Dudkiewicz
pwd. Piotr Kryjom
pwd. Piotr Łopaciński
pwd. Emilia Maliszak
phm. Tomasz Dobrzański (BOKK)
pwd. Karolina Dukiel
phm. Agnieszka Fortuna (BOKK 937/2016)

Współpracownicy:
phm Maciej Gralak
Julia Jeleń

Kontakt: zkk@wroclaw.zhp.pl

Działania Zespołu:
organizacja i prowadzenie zajęć podczas kursów przewodnikowskich;
organizacja i prowadzenie zajęć podczas kursów drużynowych;
prowadzenie warsztatów w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowisk Hufca Wrocław (namiestnictw, szczepów, zespołów itp.);
promowanie przedsięwzięć o charakterze kształceniowym wśród kadry Hufca;
samokształcenie członków Zespołu.

Oferta kształceniowa

  • warsztaty metodyczne dla drużynowych (metodyki czterech pionów, zasady działania drużyny/gromady, metoda harcerska w praktyce, problemy w pracy drużyny/gromady);
  • warsztaty umiejętności interpersonalnych (komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości);
  • warsztaty umiejętności liderskich (budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, motywowanie, zarządzanie przez cele, planowanie, budowanie autorytetu, delegowanie zadań);
  • warsztaty organizacji obozu (dokumentacja obozu/kolonii, planowanie pracy, zarządzanie finansami, bezpieczeństwo na placówce HAL/HAZ, przygotowanie do kontroli, lokalizacja);
  • warsztaty form wszelakich (koraliki, majsterka zuchowa, biżuteria, origami itp.).

Jeśli chcesz, abyśmy poprowadzili dla Twojego środowiska (namiestnictwa, zespołu, kadry szczepu itp.) warsztaty, napisz na adres Zespołu ( zkk@wroclaw.zhp.pl ) i zostaw telefon – skontaktujemy się z Tobą.

Zapraszamy na nasze formy szkoleniowe a instruktorów doświadczonych w pracy z drużyną lub w innym zakresie harcerskiej służby – do współpracy i wzbogacenia naszej oferty szkoleniowej.