Wróć

Komisja Rewizyjna Hufca

phm. Anna Krygicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

phm. Magdalena Ucinek

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizjnej

 

hm. Marta Bajrakowska- Syrek

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

Hm. Joanna Polańska

Członek Komisji Rewizyjnej

 

phm. Maciej Gralak

Członek Komisji Rewizyjnej