Wróć

Komenda Hufca

 

Pełnomocnicy:

hm. Izabela Żurowska
hm. Marek Stochmiałek

 

 

 

Komendant Hufca

Opis funkcji

e-mail: komendant@wroclaw.zhp.pl

 

Obowiązki:

 • Kierowanie pracami Komendy Hufca
 • Przewodniczenie posiedzeniom Komendy Hufca
 • Reprezentowanie Hufca
 • Wydawanie rozkazów
 • Uczestniczenie w odprawach komendantów hufców
 • Współpraca z Komendą Chorągwi
 • Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi
 • Nadzorowanie działalności hufca i podległych jej jednostek

 

Skarbnik Hufca

Opis funkcji

e-mail: skarbnik@wroclaw.zhp.pl

 

Obowiązki:

 • Pozyskiwanie środków na działalność statutową
 • Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji, subwencji i innych pozyskanych środków publicznych.
 • Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych: raportów kasowych i bankowych.
 • Opisywanie faktur, dekretowanie oraz sprawdzanie pod względem: merytorycznym, a także formalno-rachunkowym i zatwierdzanie ich do wypłaty.
 •  Wystawianie faktur i not księgowych
 • Pilnowanie terminowości płacenia zobowiązań, w tym składek członkowskich.
 • Wykonywanie dyspozycji bankowych.
 • Prowadzenie kasy gotówkowej hufca.
 • Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej da baz i stanic.
 • Rozliczanie inwentaryzacji.
 • Gospodarowanie majątkiem hufca.
 • Pomoc w pozyskiwaniu 1% dla Hufca i jednostek harcerskich.

 

hm. Olga Dudkiewicz

Zastępca Komendanta Hufca ds. Pracy z Kadrą

e-mail: kadra@wroclaw.zhp.pl

 

pwd. Katarzyna Boćkowska

Zastępca Komendanta Hufca ds. Programu

Opis funkcji

email: program@wroclaw.zhp.pl

 

Obowiązki:

 • Wspieranie metodyczne hufca.
 • Promowanie propozycji programowych.
 • Tworzenie i realizacja planu pracy hufca.
 • Kontakt z drużynowymi, pomoc przy prowadzeniu spotkań.
 • Wspieranie działalności programowej drużyn.
 • Nadzór nad opiekunami pionów metodycznych.
 • Opracowanie i wdrażanie planu pracy hufca.
 • Współpraca z drużynowymi.
 • Nadzór nad powierzonymi zespołami (spacjalności…).
 • Wsparcie i nadzór pracy programowców imprez hufcowych.
 • Współtworzenie propozycji programowych hufca.
 • Uczestniczenie w spotkaniach Komendy.
 • Uczestniczenie w zbiórkach i szkoleniach organizowanych przez Komendę Hufca.
 • Współpraca z szefami i instruktorami referatów metodycznych Chorągwi
 • Pisanie rozkazów
 • Zatwierdzanie biwaków
phm. Dominika Czarkowska

Zastępca Komendanta Hufca ds. Kształcenia

 

phm. Joanna Krzyżosiak

Zastępca Komendanta Hufca

Opis funkcji

 

Obowiązki:

 • Zatwierdzanie imprez „hufcowych”
 • Koordynowanie imprez „hufcowych”
 • Przewodniczenie Zespołem ds. Organizacyjnych

 

pwd. Sławomir Obara

Członek Komendy Hufca

Opis funkcji

 

Obowiązki:

 • Koordynowanie pracy Drużyny Reprezentacyjnej Hufca
 • Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami Chorągwi odpowiadającymi za wystawianie reprezentacji ZHP na uroczystościach państwowych i patriotycznych
 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi kształtującymi postawy patriotyczne oraz organizujące przedsięwzięcia tego typu