Wróć

Namiestnictwo Starszoharcerskie

16a28e8004513fac87964dd24abb5307

pwd. Piotr Łopaciński

Namiestnik Starszoharcerski

e-mail:  piotr.lopacinski@zhp.net.pl

tel: 606 906 673

 

Spotkania namiestnictwa odbywają się co miesiąc, po odprawach hufca.

Zapraszamy na grupę namiestnictwa na Facebook’u.