Wróć

Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Aldona Bińkowska
przewodnicząca komisji

hm. Marek Stochmiałek
z-ca przewodniczącej

hm. Halina Łuczak
sekretarz Komisji

hm. Katarzyna Lenk
członkini

hm.Jarosław Ziółkowski
członek

Posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbywają się raz w miesiącu:

w trzeci poniedziałek miesiąca nieparzystego (tj. styczeń, marzec, maj, wrzesień, listopad) o godz.18:30
w trzecią sobotę miesiąca parzystego (tj. luty, kwiecień, czerwiec, październik, grudzień) o godz. 8:00
w lokalu Komendy Hufca ZHP Wrocław.
Kontakt z Komisją: ksi@wroclaw.zhp.pl

Pliki:

01. karta informacyjna kandydata na stopień instruktorski .DOC

01. karta informacyjna kandydata na stopień instruktorski .pdf

02. wniosek o zmianę zadania.doc

02. wniosek o zmianę zadania.pdf

03. wniosek o zmianę zadań .doc

03. wniosek o zmiane zadan.pdf

04. wniosek o przedłużenie terminu realizacji próby.doc

04. wniosek o przedłużenie terminu realizacji próby.pdf

05. wniosek o zmianę opiekuna próby.doc

05. wniosek o zmianę opiekuna próby.pdf

06. karta próby.doc

06. karta próby.pdf

Regulamin i tryb pracy KSI (2017)

Wymagania na stopień podharcmistrza

Wymagania na stopień przewodnika