Nowa Komenda Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej

phm. Jakub Wolski
Przez phm. Jakub Wolski Styczeń 11, 2018 14:21

Podczas  obrad Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej w dniu 08.01.2018 r. na HOW „RANCHO”  został wybrany Komendant naszego Hufca – hm. Kamil Domański HR. Dokonaliśmy również wyboru Komendy Hufca w składzie:

  • phm. Joanna Krzyżosiak – Z-ca Komendanta Hufca
  • pwd. Tomasz Hasik – Skarbnik Hufca
  • hm. Jarosław Ziółkowski – Członek KH ds. organizacyjnych
  • phm. Jakub Wolski – Członek KH ds. wizerunku

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobą za obecność na zjeździe i głosy poparcia.

Komentarze