Konta bankowe

Wpłat na obóz w Krzeczkowie proszę dokonywać na konto KRZECZKÓW.
Wpłat na inne obozy proszę dokonywać na konto HUFIEC.
Hufiec: 41 1140 2017 0000 4202 1306 8431
Krzeczków: 81 1140 2017 0000 4702 1306 8242
HOW „Rancho”: 74 1140 2017 0000 4302 1306 8273
Sztandar Hufca: 13 1140 2004 0000 3202 7656 6334