Hufiec ZHP Wrocław
pl. Św. Macieja 5a
50-244 Wrocław
tel/fax: +48 71 321 01 34
Email: hufiec@wroclaw.zhp.pl

NIP: 897-172-05-40

REGON: 020380949-00370

KRS: 0000264246

Dane do faktury VAT:

ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec Wrocław
ul. Nowa 6
50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40