Namiestnictwo Wędrownicze

wedrownicy

phm. Tomasz Dobrzański
Namiestnik Wędrowniczy
email: tomasz.dobrzanski@zhp.net.pl

Zapraszamy do Grupy Wędrowników Hufca Wrocław na FB

Spotkania Namiestnictwa odbywają się według kalendarza hufca