Namiestnictwo Starszoharcerskie

16a28e8004513fac87964dd24abb5307

pwd. Piotr Łopaciński
Namiestnik Starszoharcerski
e-mail: piotr.lopacinski@zhp.net.pl
tel: +48 606 906 673

Spotkania namiestnictwa odbywają się co miesiąc, po odprawach hufca.

Zapraszamy na grupę namiestnictwa na Facebook’u.