Namiestnictwo Harcerskie

18e5ab66f1fc970cc389e64c7594ba71
pwd. Barbara Rus
Namiestniczka Harcerska
email: barb.rus.89@gmail.com
tel: +48 693 064 603

Spotkania Namiestnictwa Harcerskiego „AWANGARDA” odbywają się według kalendarza hufca

Wszyscy obecni drużynowi lub przyszli są proszeni o kontakt w celu nawiązania współpracy.