Wróć

HAL

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ

W HUFCU ZHP WROCŁAW

  1. W tym roku za Harcerską Akcję Letnią odpowiadają:
  1. Obowiązkowe szklenie dla komendantów i kwatermistrzów odbędzie się 10.04.2017 r., po odprawie kadry Hufca. Nie przewiduje się kolejnego terminu szkolenia.
  1. Komendantem placówki wypoczynku(obozu) może być:
    1. instruktor w stopniu przewodnika (w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie), jeśli:

– posiada ukończony kurs kierowników placówek wypoczynku;

– posiada ukończone 18 lat;

– posiada przynajmniej 3letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.

  1. instruktor w stopniu przynajmniej podharcmistrza, jeśli:

– posiada ukończone 18 lat.

  1. Do zatwierdzenia i rozliczenia obozu wystarczy wydruk komputerowym książki finansowej.
  1. Harmonogram Harcerskiej Akcji Letniej znajduje się w osobnym dokumencie.