11.03.2023 r. Bolesławiec: Gala Plebiscytu „Niestrudzeni” 2022 Chorągwi Dolnośląskiej ZHP odbyła się w Teatrze Starym w Bolesławcu. n/z laureaci, uczestnicy oraz zaproszeni goście. Fot: Zbigniew Warzyński

Supermen jest wśród nas!

Podczas ostatniej gali Niestrudzonych Chorągwi Dolnośląskiej miano Superniestrudzonego 2022 otrzymał nasz hm. Marek Stochmiałek. Druha Marka doceniono za działania na rzecz harcerstwa i zaangażowanie w budowanie Poczty Harcerskiej „Szaniec”, której Marek jest naczelnikiem. Gratulujemy!

„… Stefanowi Mirowskiemu – niestrudzonemu przyjacielowi walki i pracy – Tadeusz Zawadzki ZOŚKA”
To słowa, za którymi stoi odznaczenie za postawę i działania dh. Mirowskiego – patrona naszej Chorągwi w szeregach harcerstwa podczas II Wojny Światowej.
Dziś mamy przed sobą inne wyzwania, ale wciąż w pracy harcerskiej kierujemy się tymi samymi ideami, a takie autorytety jak dh. Stefan pokazują nam drogę. W tym roku wśród bohaterów naszej Chorągwi, a co istotne naszego Hufca, znalazł się hm. Marek Stochmiałek, którego uhonorowano tytułem Superniestrudzonego 2022 w plebiscycie Niestrudzeni.

Celem plebiscytu Niestrudzeni jest docenienie najlepszych dolnośląskich instruktorów ZHP przez pryzmat ich osiągnięć, inicjatyw, przedsięwzięć, projektów, które odbyły się w ciągu poprzedzającego roku. Wybór dokonywany jest za pomocą głosowania.
W gratulacjach odniesiono się do „niestrudzonego podążania swoim szlakiem, niesłabnącego zainteresowania Harcerską Pocztą” – m.in. w te działania druh Marek wkłada swoje serce i to dzięki niemu. Poczta Harcerska „Szaniec” działająca przy Chorągwi Dolnośląskiej w zeszłym roku obchodziła jubileusz 40-lecia.

Przypomnijmy, że miano Niestrudzonych z naszego Hufca w latach poprzednich otrzymały: hm. Agnieszka Fortuna, phm. Karolina Wiszniewska.