Już drugi rok z rzędu harcerze z naszego Hufca odwiedzili przed świętem Wszystkich Świętych groby przedstawicieli przedwojennej Polonii Wrocławskiej znajdujące się na cmentarzach przy ul. Grabiszyńskiej, Bujwida i Osobowickiej. Na wszystkich odwiedzonych grobach pozostawili chorągiewki z Rodłem – symbolem Polonii w Niemczech. W akcji udział wzięli harcerki i harcerze z:

  • 47 Wrocławskiej Drużyny Harcerek i Harcerzy Leśnych „Ignis”
  • Szczepu 15 Drużyn Harcerskich „Krąg Płomiennego Dębu”
  • Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „Ślężanie”
  • Wrocławskiego Szczepu Harcerskiego „Czarna 13”
  • Kręgu Instruktorskiego „Bumerang”
  • Poczty Harcerskiej „Szaniec”