Przypominamy, że w 4 kwartale obowiązuje nowa wysokość składki członkowskiej. W wysokości 10 zł/miesiąc. Składki naliczane drużynom są na podstawie ewidencji zhp, dlatego przypominamy o naglącej konieczności aktualizacji stanów osobowych drużyn w systemie ewidencja.
TERMIN wpłynięcia składek mija 30 września 2017r.

Wysokość składki dla instruktorów jest wysokością składki członkowskiej.

Chorągiew Część podstawowej składki członkowskiej należna: RAZEM
Podstawowym jednostkom organizacyjnym Hufcom Chorągwi GK ZHP*
Dolnośląska 2,00zł 2,00zł 4,00zł 2,00zł 10,00zł

 

Comments

comments